Omfangsdræn – forebyggelsen mod vandskade

Hvad er omfangsdræn

En omfangsdræn er en rende, der ligger langs ydermuren på et hus. Omfangsdrænet leder overskydende vand væk. Og videre til regnvandsbrønd og så videre til kloak og afløbssystem.
Vandet kunne for eksempel være nedsivende overfladevand fra nedbør eller skade mod vandrør. Dette vand, klarer omfangsdrænet automatisk og forebygger derfor mod vandskader, som fx svamp eller sygdomme.
Et omfangsdræn koster fra 5000 kr. pr. meter til 10.000kr. pr. meter, alt afhængig af, hvor meget af arbejdet du gør selv, og hvad dybden skal være, og hvor dyb den skal ned. Dette er priser fra 2014.

Ikke alle skal have omfangsdræn

Omfangsdræn er noget man burde investere i, hvis man kan se og mærke, at der er fugt i fundamentet og sokkel, på grund af for meget vand op ad huset, allerede lidt fugt op af muren, er tegn på en vandskade. Fugten giver et dårligt indeklima, hvor du kan risikere at der kommer råd og svamp. Endelig kan fugten i kælderen gøre, at kælderen er fuldstændig ubrugelig, se mere her http://www.vandskadeservice.dk/. Så hvis du står med nogle af de tegn, som kunne risikere, at der kommer vandskade på ejendommen.
Et omfangsdræn skal synes og godkendes af kommunen og der skal være autoriseret hjælp til installationen.

Tegn på vandskade eller fugt i og på huset.

Det kan være svært, selv at se tegnene om et omfangsdræn er nødvendigt. Så det kan være, at man skal tilkalde en specialist til at foretage undersøgelsen, det kunne fx være en geotekniker eller byggesagkyndig. Men nogle tegn, kan du selv finde. På murværk skal du fx se efter fugtskjolder. Man kan pudse det, der krakelerer og falder af i flager. På trækonstruktioner skal du kigge efter mørke aftegninger på træet, og se efter tegn på råd og svamp/skimmelsvamp som mørke pletter på træet eller direkte svampeangreb. Så hvis du ser nogle af de beskrevne tegn, er det en god idé at købe og installere et omfangsdræn.