Nyt eksperiment med et pillefyr

Jeg har i lang tid læst, hørt og så sandelig også undersøgt artikler, afledninger og eksperimenter med flere forskellige pillefyr og af forskellige afsendere. Alt det arbejde har ikke givet noget for mig overhovedet. Alle har forskellige meninger, nogle mener, at de nye pillefyre er klart de bedste, andre mener, at de ældre modeller er de bedste og til sidst har vi en gruppe, som mener, at det er lige meget om man vælger et nyt eller et gammelt pillefyr. Dette frustrerer mig sjovt nok, derfor besluttede jeg at finde frem til et svar. Alle de artikler og lignende har kun omtalt ét pillefyr og alle de undersøgelser jeg har set, har undersøgelsen kun set på et pillefyr, så nu vil jeg lave et eksperiment hvor jeg har to modeller, en ny og sprit ny model, og dermed kan jeg endelig lukke debatten. Jeg står nemlig i den heldige position, at jeg i øjeblikket har to ejendomme, og størrelsen for begge ejendomme har næsten den samme, den ene ejendom er to kvadratmeter større end den anden. I begge ejendomme er det nødvendigt at udskifte de nuværende fyr og jeg kan dermed indsætte et ældre pillefyr i den ene ejendom og et nyere pillefyr i den anden ejendom.

Undersøgelsen lukker debatten om pillefyr

Min undersøgelse af to forskellige fyre i to næsten ens ejendomme har nu kørt i seks måneder, det ville nok være optimalt at forsætte eksperimentet, men med de resultater jeg har fået indtil videre er det slet ikke nødvendigt at fortsætte eksperimentet, for der er fundet en klar vinder. Vinderen fører med flere kubikmeter piller. Den ældre model er en HGS model, et pillefyr som kan kaldes medianen for de ældre fyrer i forhold til tidligere undersøgelser og de nye pillefyr er et KJF pillefyr og det samme gælder for dette pillefyr, der er en forskel på prisen på 3500 danske kroner, men allerede nu har vinderen indhentet disse penge og vinderen er det nye KJF pillefyr.