Omfangsdræn – forebyggelsen mod vandskade

Hvad er omfangsdræn En omfangsdræn er en rende, der ligger langs ydermuren på et hus. Omfangsdrænet leder overskydende vand væk. Og videre til regnvandsbrønd og så videre til kloak og afløbssystem. Vandet kunne for eksempel være nedsivende overfladevand fra nedbør eller skade mod vandrør. Dette vand, klarer omfangsdrænet automatisk og forebygger derfor mod vandskader, som […]

Read More