Røgtætte døre kan redde liv

I dag er kvælning ved brandgasser den hyppigste dødsårsag i sammenhæng med brand. En røgtæt dør kan derfor være afgørende, når det gælder om at redde liv. Denne egenskab er i stigende efterspørgsel, og derfor lancerer dørproducenten Jeld-Wen nu mulighed for røgtætning på samtlige brand- og lydkvalificerede døre. Flammerne fra en brand er givetvis farlige, […]

Read More